Podsumowanie projektu

Celem projektu było: 1. Zebranie i popularyzacja wiedzy na temat ciekawej historii, znaczenia, unikalnej wartości lokalnej architektury modernistycznej w Wawrze. 2. Włączenie mieszkańców w działania, dające im poczucie lokalnej tożsamości, wspólnej historii (np. poprzez warsztaty rodzinne, wspólną grę terenową). Cel ten osiągnięto poprzez poniższe działania: 1. Ekspozycja – merytorycznie opracowana wystawa w postaci 12. plansz informacyjnych […]

Czytaj więcej