Podsumowanie projektu Rzecz o kolei – modernizm na linii otwockiej

Celem projektu było:

1. Zebranie i popularyzacja wiedzy na temat ciekawej historii, znaczenia, unikalnej wartości lokalnej architektury modernistycznej w Wawrze.

2. Włączenie mieszkańców w działania, dające im poczucie lokalnej tożsamości, wspólnej historii (np. poprzez warsztaty rodzinne, wspólną grę terenową).

Cel ten osiągnięto poprzez poniższe działania:

1. Ekspozycja – merytorycznie opracowana wystawa w postaci 12. plansz informacyjnych na temat architektury wiat

peronowych, dwóch modernistycznych dworców (Falenica i Wawer) i modernizmu lat 30., umieszczona na przystankach-stacjach linii otwockiej od Wawra do Falenicy. Plansze wzajemnie się uzupełniały i tworzyły spójną całość. Znalazły się

na nich m. in. informacje o historii tych obiektów, ciekawostki, opis , znaczenia dla okolicy itp.

Szacujemy, że powyższą ekspozycję zobaczyło kilkanaście tysięcy osób – przebywających na dworcach – stacjach w ramach podróży oraz uczestników przejazdu zabytkowej kolejki parowej dnia 17.09.2018

2. Gra terenowa nawiązująca do powyższej ekspozycji, która mała postać ukrytych na planszach zagadek i wskazówek

Nagrody w grze terenowej:

IMG_20181123_113359-01 IMG_20181123_113022-01

3. Warsztaty architektoniczne poprowadzone przez historyczkę sztuki Katarzynę Uchowicz.. Warsztat obejmował wprowadzenie w temat nowoczesnej architektury ilustrowany archiwalnymi fotografiami oraz warsztat dla dzieci „Domek na kółkach” poświęcony projektowaniu wnętrz wagonów z uwzględnieniem szczegółów takich jak menu czy forma siedzeń dla ukazania modernizmu jako idei kształtowania architektury całości z kolorem, detalem i liternictwem. W warsztacie wzięło udział .

5. Spotkanie z ekspertami dot. kolei połączone z projekcją fragmentów filmów komediowo-muzycznych z lat 30. XX w. wraz z prezentacją oryginalnych płyt

gramofonowych z tego okresu. Szacujemy, że w wydarzeniu wzięło udział ok 50 os.

Ponadto:

1. Zebrano i upubliczniono ekspozycję dotyczącą historii lokalnej architektury (wiat peronowych linii otwockiej, dworców Warszawa Wawer i Warszawa Falenica). Szacujemy, iż dotarła ona do kilkunastu tysięcy odbiorców. Zarówno przyjezdnych, jak i uczestników przejazdu zabytkowej kolejki parowej we wrześniu 2018 r.

Zrealizowano działania artystyczne:

2. Projekcja fragmentów filmów i muzyki lat międzywojennych, spotkanie z ekspertami,

3. Warsztaty rodzinne.

4. Gra terenowa.

Szacujemy, że powyższych wydarzeniach wzięło udział ok. 80 os.

Dziękujemy naszemu sponsorowi: Miasteczko Wawerpobrane

oraz współpracy Kinokawiarni Stacja Falenica, gdzie w większości projekt był realizowany.

pobrane

Projekt był finansowany przez Dzielnicę Wawer ms. st. Warszawy syrenka_1_66

fundacja_nowe_2