Celem projektu było: 1. Zebranie i popularyzacja wiedzy na temat ciekawej historii, znaczenia, unikalnej wartości lokalnej architektury modernistycznej w Wawrze. 2. Włączenie mieszkańców w działania, dające im poczucie lokalnej tożsamości, wspólnej historii (np. poprzez warsztaty rodzinne, wspólną grę terenową). Cel ten osiągnięto poprzez poniższe działania: 1. Ekspozycja – merytorycznie opracowana wystawa w postaci 12. plansz informacyjnych […]

Czytaj więcej

Rzecz o kolei…- nowy projekt Fundacji Stacja Kultury skierowany do mieszkańców linii otwockiej Architektura skrzydlatych wiat peronowych i jadący pociąg stanowią nieodłączny element krajobrazu tzw. linii otwockiej. Jednocześnie jest on reliktem jednej ze sztandarowych inwestycji dwudziestolecia międzywojennego. Chcemy przybliżyć mieszkańcom i podróżnym ten wyjątkowy element historii naszej okolicy. W ramach projektu zrealizujemy szereg działań: – […]

Czytaj więcej