Stacja Pomarańczarka


Zdjęcie0670W roku 2014 obchodziliśmy 70 rocznicę powstania w gettcie warszawskim. Miasto w sposób szczególny czciło pamięć bohaterów, ale także niezliczonych ofiar żydowskich mieszkańców stolicy. Zarówno Muranów, nazywany przed wojną  Dzielnicą Północną, jak i gmina Wawer, a w szczególności Falenica, były głównie zamieszkałe przez rodziny żydowskie, które w większości zginęły w getcie lub zostały wywiezione do obozów zagłady.  Tą nietypową akcją artystyczną jaką było namalowanie nowoczesnego muralu na ścianie dworca PKP Falenica, chcieliśmy upamiętnić los byłych mieszkańców Dzielnicy Północnej i Wawra. Jednocześnie podczas interaktywnego spaceru (dzięki specjalnie przygotowanej przez fudację Ad Hoc aplikacji) opowiedzieliśmy o tym, jak wyglądało ich życie w stolicy przed II wojną światową oraz przypomnieliśmy mieszkańcom Warszawy tradycję letniska

Aleksandra Engler-Malinowska, prezes fundacji pomysłodawca i koordynator o projekcie:

Mural na fasadzie stacji PKP Falenica, autorstwa Anny Moniki Koźbiel oraz Adama Walasa, powstał z kilku powodów. Wszystkie łączy postać Żydówki z pomarańczami ze słynnego obrazu Aleksandra Gierymskiego.

Po pierwsze chciałam rozwinąć myśl realizowaną przez Ewę Jaskólską z Fundacji Stacja Kultura, aby linia otwocka, w tym konkretnym wypadku Falenica, zaistniała w świadomości mieszkańców Warszawy jako miejsce, w którym będą się mogli zetknąć ze sztuką. Autorami muralu są:Anna Monika Koźbiel oraz Adam Walas z Ad Manum autorzy wielu, współczesnych warszawskich murali.

Po drugie, jako że postać jest Żydówką, chciałam również upamiętnić żydowskich mieszkańców Falenicy i okolic, którzy przed wybuchem II wojny światowej, stanowili ponad 70% jej mieszkańców.

Dzięki merytorycznemu wsparciu ze strony Beaty Chomątowskiej i Łukasza Prokopa ze Stowarzyszenia Inicjatyw-Kulturalnych „Stacja Muranów” zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Stacja Kultura wydarzenie przypominające współczesnym Warszawiakom wycieczki mieszkańców dawnej Dzielnicy Północnej na letniska. Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie muralu z „Pomarańczarką”. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w ramach grantu Biura Kultury m.st. Warszawy.

 

Klip filmowy promujący wydarzenie