O NAS

Fundacja Stacja Kultury rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku i ma na celu realizowanie działań wzmacniających tożsamość mieszkańców linii otwockiej, opowiadających o historii i ludziach związanych z linią otwocką, a także wzbogacających ofertę kulturalną linii otwockiej. Fundacja od początku ściśle współpracuje z Kinokawiarnią Stacja Falenica (www.stacjafalenica.pl) oraz wieloma innymi organizacjami z linii otwockiej i Warszawy.

Naszymi partnerami w projektach były Urząd Dzielnicy Wawer, Wawerskie Centrum Kultury, Fundacja Europejski Instytut Kultury, Stowarzyszenie „Inicjatywa Razem”, Fundacja AdHoc, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, Galeria Lokal 30, Fundacja Vlep[v]net i wielu innych.

W naszych działaniach uzyskaliśmy wsparcie od Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, SKM sp. z o.o.,  Fundacji PKP, Koleje Mazowieckie sp. z o.o. oraz K&M Delikatesy.

Zgodnie ze Statutem Fundacji nasz podstawowy zakres działalności to:

  • Niedochodowa działalność kulturalna jako narzędzie rozwoju, kreatywności, terapii, znoszenia barier społecznych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
  • Niedochodowa działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnego, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • Niedochodowa działalność na rzecz promocji sztuki poprzez edukację oraz aktywne uczestnictwo w działalności kulturalnej;
  • Niedochodowa działalność na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego, jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji międzykulturowej; 6.niedochodowa działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez kulturę oraz promowanie nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie kultury;
  • Niedochodowa działalność na rzecz promocji sztuki filmowej;

 

Fundacją kieruje Ewa Jaskólska – Prezeska Zarządu Fundacji.

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.  Twórczyni i prowadząca Fundację Stacja Kultury, a także Kinokawiarnię Stacja Falenica. Miłośniczka linii otwockiej – jej historii, architektury i wielkiego potencjał, jaki w niej drzemie.  Inspiratorka działań na rzecz powiązania oferty turystycznej i kulturalnej na linii otwockiej, koordynatorka działań Porozumienia Linia Otwocka. Założyła blog projektliniaotwocka.wordpress.com.

 

Projekty współtworzy oraz organizuje Magdalena Mróz.

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją redaktorską. Była sekretarz redakcji pisma literacko-kulturalnego „Chimera”, a wcześniej pracownik literackiego miesięcznika „Bluszcz”. Koordynatorka zrealizowanego przez Fundację Stacja Kultury projektu „Ostatni seans w kinie Szpak”, a także „140 lecie Kolei Nadwiślańskiej”. Wiceprezes Stowarzyszenia Semper Fidelis Res Publicae, z którym współtworzyła i współrealizowała szereg działań popularyzujących kulturę, sztukę i historię dawnej Polski. Współpracuje ze Stacją Falenica jako edukatorka filmowa oraz organizatorka wydarzeń i warsztatów. Stypendystka Burmistrza Dzielnicy Wawer – zrealizowała swój autorski projekt fotograficzny związany z Rokiem Rzeki Wisły pt. „Nad wawerskim brzegiem”, obecnie prowadzi projekt fotograficzny dotowany przez Burmistrza dzielnicy Wawer pt. „Rocznik falenicki”.