Ostatni seans w Kinie Szpak

Ksero z książki Falenica moja miłość.

Projekt „Ostatni seans w kinie Szpak” ma na celu zbudowanie pomostów pomiędzy sentymentalnymi czasami dzieciństwa i młodości mieszkańców Falenicy i okolicznych osiedli, a dniem dzisiejszym. Osią projektu będą wspomnienia i pamiątki związane z dawnym Kinem Szpak działającym w latach 50 – 80 tych w Falenicy. Bardzo duże archiwum oryginalnych plakatów filmowych oraz innych pamiątek i wspomnieńposiadają synowie byłej Kierowniczki Kina Szpak pani Marianny Ciecieląg, którzy zdecydowali się te zbiory udostępnić i aktywnie włączyć do projektu. Wspomnienia Państwa Ciecieląg będą stanowiły punkt wyjścia do zaangażowania mieszkańców do sięgnięcia do swojej prywatnej pamięci o Kinie, dawnej Falenicy i Wawrze.

Planujemy, aby projekt trwał 10 miesięcy od marca do grudnia 2016 i obejmował cztery elementy: wystawę archiwalnych plakatów z Kina Szpak zgromadzonych przez rodzinę Pani Marianny Ciecieląg, 6 otwartych seansów filmów wyświetlanych kiedyś w Kinie Szpak i zrealizowanych z oryginalnych taśm 35 mm i starych projektorów, spektakl na motywach książki Marka Ławrynowicza „Kino Szpak” przygotowany przez grupęteatralną Wawerskiego Centrum Kultury Filia Falenica w reżyserii Szczepana Szczykno oraz akcji zbierania wspomnień dotyczących Kina Szpak i ich prezentacja on-line, jak i w formie wystawy.
Projekt będzie realizowany w przestrzeni Kinokawiarni Stacja Falenica, która jest naturalnym kontynuatorem tradycji zbudowanej przez Kino Szpak.

Projekt wpisuje się w priorytety dzielnicy w zakresie wspierania działań kulturalnych i promocji dzielnicy, to jest odwołuje się do historii i tradycji Wawra, aktywnie włącza mieszkańców przyczyniając się do tworzenia silnej społeczności lokalnej, jak i odwołuje się do zasobów Wawra – czerpie z zasobów archiwalnych mieszkańców, a także wykorzystuje lokalne kino.Projekt składa się z czterech uzupełniających się modułów:

1. Stworzenie społecznego archiwum wspomnień Kina Szpak
Punktem wyjścia i osią całego projektu będzie obudzenie i zbieranie wspomnień dotyczących Kina Szpak. To na ich podstawie dobrany będzie repertuar przeglądu filmowego, a powstałe archiwum wzbogaci wystawę plakatów i artefaktów z kina Szpak, z kolekcji rodziny Ciecieląg.

e3ad4f0de28d1d5c9aa57b104752104a

Pierwszym działaniem będzie zaproszenie mieszkańców do podzielenia się swoimi wspomnieniami. Będą mieli okazję zrobić to pisemnie, na specjalnie przygotowanych blankietach, dystrybuowanych na ternie dzielnicy. Mieszkańcy staną przed zadaniem opisania jednego seansu w kinie Szpak, w którym w przeszłości uczestniczyli.

Pierwszym źródłem wiedzy o Kinie Szpak będzie rodzina dawnej Kierowniczki Kina Marianny Ciecieląg. Synowie Jerzy, Piotr i Paweł mieszkająw Wawrze i chętnie podzielą się z nami swoimi wspomnieniami z dzieciństwa związanymi z kinem. Są również w posiadaniu ciekawego zbioru pamiątek po kinie oraz bardzo dużego archiwum plakatów. Będą oni również źródłem kontaktów z osobami kiedyś związanymi z kinem, jak operator Pan Marek, czy osoby związane z dystrybucją filmów.
Zebrane materiały zostaną uporządkowane oraz opracowane i staną się podstawą do urządzenia spotkania otwartego. Zaprosimy na niego osoby, które podzieliły się z nami swoimi wspomnieniami oraz te, które wiążą emocjonalne nici z kinem Szpak.

12744218_10201483085434341_4322077341293936474_n

Całość przygotowanych materiałów posłuży do stworzenia wystawy po roboczym tytułem „Seanse w kinie Szpak”. Wystawa, składająca się z fragmentów wspomnień mieszkańców, materiałów archiwalnych (zebranych społecznie, ale też pozyskanych w innych archiwach).

2. Wystawa archiwalnych plakatów z Kina Szpak zgromadzonych przez rodzinę Marianny Ciecieląg – Kierowniczki Kina Szpak
Syn Marianny Ciecieląg, Jerzy Ciecieląg, obecnie operator filmowy, posiada bardzo dużą kolekcję oryginalnych plakatów z czasów działalności kina. W ramach naszego projektu kolekcja ta zostanie skatalogowana, powstanie archiwum fotograficzne oraz zostanie przygotowana wystawa najciekawszych plakatów. Na otwarcie wystawy postaramy się zaprosić Andrzeja Pągowskiego, który jest autorem wielu plakatów filmowych.

3. Otwarte seanse filmów wyświetlanych kiedyś w Kinie Szpak i zrealizowanych z oryginalnych taśm 35 mm i starych projektorów
Chcemy, żeby to miało wymiar nie tylko symboliczny, ale też realny. Nieodłącznym elementem seansu w starym kinie, był odgłos pracującego projektora kinowego. Dziś, po ponad 100 latach historii kina, tradycyjne techniki wyświetlania odeszły w przeszłość, podobnie jak zawód operatora kinowego.

 Tym samym będą mogli przeżyć jedyną w swoim rodzaju podróż w przeszłość.
Przed projekcjami będzie można zobaczyć i dotknąć taśmę filmową, sprawdzić jak działał projektor kinowy, a także obejrzeć inne zabytkowe projektory będące w kolekcji kina Stacji Falenica.

Ruiny kina 1997 rok

4. Spektakl na motywach książki Marka Ławrynowicza „Kino Szpak” przygotowany przez grupę teatralną Wawerskiego Centrum Kultury Filia Falenica w reżyserii
Szczepana Szczykno
Jednym z elementów legendy kina Szpak, jest słynna książka Marka Ławrynowicza „Kino Szpak”, w którym tytułowe kino jest medium spajającym wspomnienia o dawnej Falenicy.

Zaproszona grupa teatralna, która już nie jeden raz swoimi działaniami wspierała utrwalanie pamięci i tradycji naszej dzielnicy, zainscenizuje fragmenty tej kultowej książki, a sama premiera zbiegnie się z otwarciem wystawy artefaktów i wspomnień o kinie Szpak.

logo dzielnica wawer_współfinansowanie